Köp Cialis online i Sverige

Cialis, ett läkemedel godkänt av FDA (Food and Drog Administration), är känt för att hålla i 36 till 100 timmar, vilket är varför det kallas “the weekender” (helg:aren). Cialis effekt når sin topp efter två timmar, men till skillnad från Viagra så påverkas inte dess absorption av någon form av mat. Halveringstiden hos Cialis är mellan 16-22 timmar, delvis beroende på patientens ålder.
Bieffekter inkluderar orolig mage, ryggvärk, muskelvärk och huvudvärk.

Om Cialis

För att leva ett fullvärdigt liv så krävs det att minst fem av ens grundläggande rättigheter tillgodoses under ens livstid. En av dessa grundläggande rättigheter är medicinsk behandling. Medicin används för att återställa god hälsa eller för att förbättra en dålig sådan.
Men precis som alla andra handelsvaror så går priset på medicin bara uppåt. Därför så har fler och fler valt att byta från stora kända märkesnamn till de billigare generiska, speciellt de läkemedel som behandlar erektil dysfunktion (ED). Den här generiska versionen lovar att ge patienten samma fördelar som märkesnamnet ger, men för ett överraskande billigare pris. Men hur bra är dem? Låt oss ta reda på det.

 

Bland många generiska ED-läkemedel så är Cialis en av de mest populära och är även känt som ”helgpillret” för den långvarande effekten. Det främsta syftet med den här medicinen är att öka en mans sexuella förmåga eller förbättra erektion. Cialis tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5)-hämmare. PDE5 förhindrar effekten av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) – en substans essentiell för att uppnå och behålla erektion under samlag. Cialis reducerar eller förhindrar helt effekten av PDE5 och hjälper på så sätt en man att uppnå ordentlig erektion.

 

Patienter med pulmonell hypertension kan få mycket hjälp från Cialis, då dessa patienter ofta har problem med att framgångsrikt genomgå samlag på grund av vasokonstriktion eller smala blodkärl. Cialis har förmågan att öka den pulmonella artära vasodilationen. Det expanderar blodkärlen, vilket tillåter användaren att andas bättre samt förhindrar på så sätt stroke och andra dylika konsekvenser. Men sen å andra sidan, så blir patienter efter att ha drabbats av en stroke rekommenderade att inte ha samlag på minst 3 månader, vilket borde vara minst 6 månader enligt vissa. Och patienter med hjärtsjukdomar blir ordinerade att inte ta Cialis alls.

 

Och hanteringen av den här medicinen är inte enkel. Det är många instruktioner att följa för att uppnå bästa resultat. Misslyckas man, så får man inte bara en dålig önskad effekt, utan leder även till andra negativa konsekvenser för användarens hälsa. Olika doser av medicinen är rekommenderade beroende på användarens fysik. Vanligtvis föreskrivs 5, 10 eller 20 mg, men de flesta män väljer att ta 10 mg innan samlag. Dosen kan även behöva justeras beroende på individuell effekt samt om andra mediciner tas samtidigt, så det bästa alternativet är att enkom använda den här medicinen efter att ha blivit föreskriven det av en läkare. Generellt så borde patienter som tar andra mediciner inte ta en dos på 10 mg.